»Der Pavillon der Pfingstrosen« – eine Kunqu-Oper

Tang Xianzu
Tang Xianzu

Historie

27.06.2019 - Der Pavillon der Pfingstrosen

Martha Argerich, Sergei Babayan, Zhang Jun, Lee Hsiao-Pin, Hsu Po-Yun, Mao Yulong, Lu Xiaozi, Cai Zhihao